از تا

محصولات مرتبط با راهکار برنامه ریزی

مدیریت وظایف و برنامه ریزی و نظارت بر کارها در هر شرکت ، سازمان و تیم یکی از مهمترین و اساسی ترین وظیفه مدیر ویا سرپرست تیم می باشد . در صورتیکه برنامه ریزی صحیحی برای کارها و فعالیت های روزانه نداشته باشیم نمی توانیم به اهدافی که معین کرده ایم برسیم . ممکن است انجام کارها بدون برنامه ریزی ساده تر باشد و یا حتی به هدف نزدیک شویم اما در درازمدت مشکلات فراوانی بوجود می آید که ادامه راه و نزدیک شدن و توسعه در شرکت ، سازمان و یا هر تیمی بسیار سخت و تقریبا غیرممکن می باشد .

نرم افزار مدیریت وظایف و کارها ، برنامه ریزی روزانه

مدیریت وظایف و کارها ، برنامه‌ریزی ، پیشبرد فرآیندها و مسئولیت‌ های هر بخش از سازمان و شرکت، تعیین مسئولیت‌ ها توسط مدیر مربوطه ، تسهیل برنامه‌ریزی ، ردیابی مراحل انجام وظایف در تمامی سطوح سازمان با تسکینو نسخه سازمانی، نرم افزار مدیریت، برنامه ریزی و زمان بندی کارها و فعالیت ها قابل پیاده سازی می باشد. رسیدن به اهداف ایده آل در هر شرکت و مجموعه، نیازمند برنامه ریزی ، نظارت بر کارها و فعالیتهای تیم، بررسی و ارزیابی کارهاست...

دسته بندی کالا: راهکار برنامه ریزی

اپلیکیشن برنامه ریزی روزانه | تسکینو | مدیریت وظایف و کارها

اپلیکیشن تسکینو : اپلیکیشن مدیریت و برنامه ریزی کارهای روزانه، قابلیت نصب و استفاده در سه نسخه اندروید ، ios و Web Desktop .

دسته بندی کالا: راهکار برنامه ریزی

نرم افزار مدیریت وظایف و کارها، برنامه ریزی روزانه - ابری

ضرورت استفاده از نرم افزار برنامه ریزی و مدیریت وظایف و کارها در سازمان ها و کسب‌ و کارهای امروزی امری بدیهی است. برنامه ریزی و مدیریت وظایف در واقع شامل فرآیند برنامه‌ریزی، تعیین و واگذاری وظایف، کنترل و پیگیری و گزارش‌دهی یک کار با در نظر گرفتن تمام جزئیات مربوط به آن است.

دسته بندی کالا: راهکار برنامه ریزی
فیلترها

از تا