IMG-LOGO


نرم افزار دریافت و پرداخت

نرم افزار دریافت و پرداخت

هم اکنون بخش زیادی از عملیات اقتصادی و تجاری شرکتها، بصورت غیر نقدی و اعتباری صورت می‌گیرد. از طرفی یکی از نیازهای مهم شرکتها در شرایط کنونی، دسترسی به وجه نقد و مدیریت نقدینگی است. به همین جهت، در اختیار داشتن یک نرم افزار تخصصی به منظور مدیریت عملیات نقدی و سررسیدی و مدارک مرتبط با آنها، در کنار ارائه گزارشات لحظه به لحظه از وضعیت مدارک و وضعیت نقدینگی شرکت، بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. شرکت داده پردازش نوین سپهر با بیش از یک دهه فعالیت در زمینه طراحی و تولید نرم افزارهای سازمانی با بررسی نیازهای مربوط به فرایندهای مالی و دریافت و پرداخت اقدام به تولید بهترین نرم افزار خزانه داری و نرم افزار دریافت و پرداخت کرده است. نرم افزار خزانه داری داده پردازش نوین سپهربا با جمع آوری اطلاعات مختلف از دریافت ها و پرداخت های سازمان باعث کمک به مدیران مالی سازمان در گرفتن تصمیمات مهم در رابطه با امور مالی سازمان شده است.

نرم افزار خزانه داری

امکان صدور چک در حالت نقد و مدت دار‌، امكان تعريف صندوقهاي متفاوت و لينك به حسابهاي مربوطه‌، اتصال به پوز بانک ها‌، امکان انتقال از صندوقی به صندوق کاربر دیگر‌، ثبت و نگهداري حساب بانکها و صندوقها با اعلام موجودي به روز و دقيق‌، قابلیت نمایش نقدینگی در زمان خاص‌، ثبت چند هزینه پرداخت بصورت همزمان‌، امکان استفاده از اطلاعات ثبت شده در سایر نرم افزارهای مالی یکپارچه‌، تسویه تنخواه گردان‌، اعلام سررسید چکها دریافتی و پرداختی و تعیین میزان دسترسی کاربران از جمله امکانات مهم نرم افزار خزانه داری و دریافت و پرداخت هستند که در سازمانها و شرکتها بسیار به کار می آیند.