نرم افزار حسابداری سردخانه - پکیج جامع سردخانه

اطلاع مداوم از موجودی هرکالا، صاحب کالا، افت و اضافه هر کالا و طبقه بندی آنها و در نهایت ارائه صورتحساب مشتریان یكی از اركان اصلی حسابداری سردخانه به شمار می آید. در صورت كنترل دقیق موارد فوق، اطلاعات میزان موجودی كالا، گردش آن و اطلاعات مالی مرتبط همواره در دسترس و قابل اطمینان می باشد.

ثبت دقیق ورود و خروج كالا در انبار های نگهداری کالا و كنترل آن، از دغدغه های اصلی مدیران هر انبار خشک و سردخانه مواد غذایی به شمار می رود. اطلاع مداوم از موجودی هرکالا، صاحب کالا، افت و اضافه هر کالا و طبقه بندی آنها و در نهایت ارائه صورتحساب مشتریان یكی از اركان اصلی حسابداری سردخانه به شمار می آید. در صورت كنترل دقیق موارد فوق، اطلاعات میزان موجودی كالا ، گردش آن و اطلاعات مالی مرتبط همواره در دسترس و قابل اطمینان می باشند.

در نرم افزار جامع حسابداری سردخانه داده سامان کلیه این امکانات در قالب یک پکیج ماژولار ارائه شده است.

ماژول های پکیج نرم افزار حسابداری سردخانه

نرم افزار کنترل موجودی انبار سردخانه

کنترل موجودی انبار سردخانه

نرم افزار دریافت و پرداخت

دریافت و پرداخت

نرم افزار حسابداری

حسابداری

نرم افزار حسابداری سردخانه داده سامان کلیه نیازهای مربوط به عملیات حسابداری، دریافت و پرداخت ها و مدیریت و کنترل موجودی سردخانه را پاسخ می دهد و به سردخانه داران کمک می کند تا بهترین کیفیت خدمات را به مشتریان خود ارائه نمایند.

دریافت کاتالوگ پکیج نرم افزار حسابداری سردخانه داده سامان

جهت دریافت کاتالوگ پکیج نرم افزار حسابداری سردخانه داده سامان روی لینک زیر کلیک نمایید.

معرفی پکیج نرم افزار حسابداری سردخانه

نرم افزار حسابداری سردخانه، عملیات مختلفی مانند کنترل موجودی انبار سردخانه، کنترل ورود و خروج کالا و مدیریت صورت حساب ها و اطلاعات و سوابق مالی مشتریان به صورت لحظه ای را در یک پکیج ماژولار و یکپارچه ارائه می کند. نرم افزار حسابداری سردخانه کلیه فرآیند مدیریت انبار سردخانه و حسابداری و مدیریت مالی انبار سردخانه را به طور مؤثر و بی نقص را تحقق می بخشد. برای آشنایی بیشتر با پکیج نرم افزار حسابداری سردخانه داده سامان ویدیوی زیر را مشاهده نمایید.

پکیج نرم افزار حسابداری سردخانه

امکانات و قابلیت های پکیج نرم افزار حسابداری سردخانه

 • معرفی گروه کالا به صورت کدینگ استاندارد و غیر استاندارد تا سقف دلخواه

 • معرفی کالا و اقلام بر اساس کدینگ استاندارد و غیر استاندارد تا سقف دلخواه

 • معرفی پرسنل خدمات و محاسبه اجرت و دستمزد تخلیه و بارگیری

 • معرفی صاحب کالا، صاحب حواله ،تحویل گیرندگان کالا و مقصد های حمل بار

 • تعیین و معرفی پارتی (سری) بصورت جداگانه برای هر صاحب کالا

 • امكان معرفی شرح های الگو برای ردیف های سند

 • امکان معرفی سالنها و بخش بندی آنها و درنهایت نمایش حجم اشغال شده

 • امکان معرفی امضاء مجاز در انتهای رسیدها و گزارشات سیستم

 • ثبت تمامی عملیات سیستمی با نام کاربری و امکان رهگیری

 • امکان تعریف خودروهای حمل بار و مجوز های آن

 • دوره، بانک، صندوق ها

 • تنظیمات و تسویه تنخواه گردان

 • تعریف حساب های بانکی

 • امضای گزارشات

 • ثبت دریافت و برداشت وجوه نقد

 • اسناد دریافتنی

 • ارجاع و واگذاری اسناد دریافتنی

 • صدور چک

 • گزارشات دفتر بانک و دفتر صندوق

 • گزارش چک های صادر شده

 • گزارش مانده حساب اشخاص

 • گزازشات شرطی

 • اطلاعات حساب ها

 • ساختار کدینگ حساب ها

 • اسناد حسابداری

 • جستجوگر

 • گزارش تراز

 • گردش حساب ها

 • گزارش اسناد دوره ای

 • گزارش مراکز و گروه آزاد

 • گزارش تجزیه سنی حساب ها

 • امکان تفکیک موجودی کالا و حواله برای هر صاحب کالا بصورت پارتی های مجزا

 • صدور اسناد و ورود کالا، خروج کالا، افت کالا، (ضایعات)، اضافه تحویلی کالا (مغایرت ها)

 • کنترل موجودی اقلام و حواله های صاحب کالا در خروج کالا

 • امکان ثبت درخواست بارگیری و تایید حواله قبل از خروج کالا

 • معرفی پروانه ساخت فراوردهای دامی (وزارت دامپزشکی)

 • ثبت محموله های وارد شده، نگهداری و کنترل شماره مجوزهای دامپزشکی برای هر صاحب کالا

 • ثبت و کنترل تاییدیه های شهری و بین شهری وزارت دامپزشکی

 • امکان ارائه رسید ورودی و خروجی به صاحب کالا

 • امکان ثبت جابجایی و مرتب سازی کالا

 • امکان انتقال کالا بین مشتریان

 • امکان ثبت چندین وزن باسکول برای ثبت محموله های وارد شده

 • امکان دریافت گزارشات آماده ورود، خروج، افت و اضافه به صورت کلی و جزئی

 • ایجاد کاردکس سه سطحی تعداد کارتن، وزن کارتن، وزن ناخالص جهت ایجاد گزارشات

 • امکان تهیه انواع گزارشات آماری، کنترلی، کاردکس

 • امکان تهیه صورتحساب نگهداری و تخلیه و بارگیری کالا

 • امکان ایجاد گزارشات دلخواه بر حسب نیاز سردخانه

 • امکان ارائه گزارشات به صاحب کالا از طریق نرم افزار جانبی وابسته به سیستم مرکزی

مضاف بر این که به صورت مستقل هم می توانید در سیستم حسابداری و دریافت و پرداخت وارد شوید و عملیات گسترده حسابداری و دریافت و پرداخت را انجام دهید، در سیستم سردخانه نیز امکانات عمده آنها در دسترس شما هستند.

محصولات مشابه