IMG-LOGO

نرم افزار دریافت و پرداخت

کد محصول: PAY-03

نرم افزار دریافت و پرداخت، امکان صدور چک در حالت نقد و مدت دار‌، امكان تعريف صندوقهاي متفاوت و لينك به حسابهاي مربوطه‌، اتصال به پوز بانک ها‌، امکان انتقال از صندوقی به صندوق کاربر دیگر‌، ثبت و نگهداري حساب بانکها و صندوقها با اعلام موجودي به روز و دقيق‌، قابلیت نمایش نقدینگی در زمان خاص‌...
 

معرفی نرم افزار دریافت و پرداخت سپهر


نرم افزار دریافت و پرداختنرم افزار دریافت و پرداخت نسخه کسب و کارهای بزرگ، هم اکنون بخش زیادی از عملیات اقتصادی و تجاری شرکتها، بصورت غیر نقدی و اعتباری صورت می‌گیرد. از طرفی یکی از نیازهای مهم شرکتها در شرایط کنونی، دسترسی به وجه نقد و مدیریت نقدینگی است. به همین جهت، در اختیار داشتن یک نرم افزار تخصصی به منظور مدیریت عملیات نقدی و سررسیدی و مدارک مرتبط با آنها، در کنار ارائه گزارشات لحظه به لحظه از وضعیت مدارک و وضعیت نقدینگی شرکت، بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. شرکت داده پردازش نوین سپهر با بیش از یک دهه فعالیت در زمینه طراحی و تولید نرم افزارهای سازمانی با بررسی نیازهای مربوط به فرایندهای مالی و دریافت و پرداخت اقدام به تولید بهترین نرم افزار خزانه داری و نرم افزار دریافت و پرداخت کرده است. نرم افزار خزانه داری داده پردازش نوین سپهربا با جمع آوری اطلاعات مختلف از دریافت ها و پرداخت های سازمان باعث کمک به مدیران مالی سازمان در گرفتن تصمیمات مهم در رابطه با امور مالی سازمان شده است.

نرم افزار خزانه داری، امکان صدور چک در حالت نقد و مدت دار‌، امكان تعريف صندوقهاي متفاوت و لينك به حسابهاي مربوطه‌، اتصال به پوز بانک ها‌، امکان انتقال از صندوقی به صندوق کاربر دیگر‌، ثبت و نگهداري حساب بانکها و صندوقها با اعلام موجودي به روز و دقيق‌، قابلیت نمایش نقدینگی در زمان خاص‌، ثبت چند هزینه پرداخت بصورت همزمان‌، امکان استفاده از اطلاعات ثبت شده در سایر نرم افزارهای مالی یکپارچه‌، تسویه تنخواه گردان‌، اعلام سررسید چکها دریافتی و پرداختی و تعیین میزان دسترسی کاربران از جمله امکانات مهم نرم افزار خزانه داری و دریافت و پرداخت هستند که در سازمانها و شرکتها بسیار به کار می آیند.

 

 

دریافت کاتالوگ نرم افزار دریافت و پرداخت

 


 

امکانات و قابلیتها


 

نرم افزار دریافت و پرداخت

 

قابلیتهای عمومی

 

 • معرفي كاربران متعدد و تعيين محدوديتهاي دسترسي به گزينه هاي سيستم براي هر يك از كاربران
 • قابليت تهيه نسخه پشتيبان و بازيابي اطلاعات سيستم
 • قابليت اجراء برروي سيستم عامل windows xp ,windows vista ,windows 7, windows 8 32/64 Bit , windows 10
 • استفاده از پايگاه داده SQL Server
 • قابليت بروز رساني تغييرات نرم افزار از طريق اينترنت و مستقل
 • قابليت ساخت كليه گزارشات بصورت Excel و Word
 • قابليت تغيير فونت نمايش منو ها و گزارشات

 

 

 

نرم افزار دریافت و پرداخت

 

قابليتهاي پايه اي

 

 • معرفي بانکها، شعبه و محل استقرار
 • معرفي صندوق هاي داخلي متمرکز و غيرمتمرکز سازمان
 • معرفي اشخاص و موسسات برون سازماني و کارکنان سازمان
 • معرفي تنخواه گردانها
 • معرفي حسابهاي بانکي اعم از قرض الحسنه جاري، کوتاه مدت، پشتيبان و تعيين نحوه برداشت از هريک
 • معرفي دسته چک ها طبق شماره سريال و رديف
 • معرفي انواع ارز جهت نگهداري و ثبت در سيستم
 • معرفي کاربران و تعيين سطوح دسترسي و حدود اختيارات در حساب بانکها و صندوق هاي سازمان
 • معرفي مرکز هزينه و عامل هزينه جهت ثبت هزينه ها در حساب بانکها و صندوق هاي سازمان

 

 

 

قابليتهاي اصلي و عملياتي

 

 • ثبت دريافتها، واريز ها در حساب بانکها و صندوق هاي سازمان
 • ثبت دستور پرداخت، نحوه پرداخت از حساب بانکها و صندوق هاي سازمان
 • صدور دستور پرداخت از حسابهاي بانکي به صندوق، اشخاص و موسسات، حسابهاي بانکي ديگر، تنخواه گردان ها و هزينه ها
 • تاييد و ابطال دستور پرداخت (بخش يا تمامي رديف هاي دستور پرداخت)
 • ثبت برداشت، پرداخت از حساب صندوق با دستور پرداخت و بدون دستور پرداخت
 • صدور چک تجاري، تضمين بر اساس دستور پرداخت
 • تسويه حساب تنخواه و گزارش مانده حساب تنخواه گردانها
 • ثبت دريافت اسناد شامل: چک تجاري، سفته، چک تضمين، ضمانتنامه هاي بانکي
 • واگذاري اسناد دريافتي تجاري به حسابهاي بانکي سازمان و اشخاص و موسسات خارج از سازمان
 • ثبت وصولي يا برگشتي چکهاي دريافتي
 • قابليت هشدار چکهاي صادر شده قبل از سررسيد مقرر بر اساس تعداد روز دلخواه

 

 

 

نرم افزار دریافت و پرداخت

 

 

گزارشات

 

 • قابليت هشدار اسناد انتظامي دريافتي تاريخ دار، قبل از سررسيد مقرر
 • تهيه انواع گزارشات موجودي، گردش حسابهاي بانکي، صندوق سازمان
 • تهيه انواع گزارشات متنوع اسناد دريافتي، واگذارشده، قابل واگذاري و... 
 • تهيه دفتر حساب بانک و دفتر صندوق سازمان.
 • تهيه گزارشات متنوع شرطي و پارامتريک دلخواه