IMG-LOGO

نرم افزار حسابداری بهای تمام شده و صنعتی

کد محصول: Acc-Cost-02

نرم افزار حسابداری بهای تمام شده و صنعتی، محاسبه بهای تمام شده محصول تولیدی در خط تولید و کاهش بهای تمام‌شده با حفظ اصول حسابداری بهای تمام شده امری بسیار دشوار است از همین رو شرکت‌های تولیدی با استفاده از نرم افزار محاسبه بهای تمام شده می توانند با افزایش دقت در تخصیص هزینه‌ها‌، حسابداری... 

معرفی نرم افزار حسابداری بهای تمام شده و صنعتی سپهر


نرم افزار حسابداری بهای تمام شدهنرم افزار حسابداری بهای تمام شده و صنعتی، قابلیت انجام محاسبات مربوط به جدول معادل آحاد در فلوچارت تشخیص بهای تمام شده به نحوی که‌، مدیر مالی را در برنامه ریزی، کنترل عملیات و تصمیمگیری یاری کند باعث می شود مدیران سازمان بتوانند در ارزیابی عملكرد مالی، تخصیص منابع، و تخصیص هزینه ها تشخیص بهتری داشته باشند تا بتوانند قیمت نهایی در بهای تمام شده محصول را کنترل، و اهداف بلند مدت سازمان را خیلی سریعتر تحقق بخشند.

حسابداری صنعتی‌، فلوچارت سازمانی بهای تمام شده در شرکتهای تولیدی ایجاب می‌کند وجود قابلیت‌هایی مانند امکان محاسبه اتوماتیک جدول معادل آحاد‌،  امکان تغییر در فرایند تولید، کیفیت محصول و یا حذف خط تولید موجود‌، محاسبه نقطه سربه‌سر و حاشيه سود فروش محصولات برای کنترل و کاهش هزینه‌ها در خط تواید کاملا حیاتی باشد.

محاسبه بهای تمام شده محصول تولیدی در خط تولید و کاهش بهای تمام‌شده با حفظ اصول حسابداری بهای تمام شده امری بسیار دشوار است از همین رو شرکت‌های تولیدی با استفاده از نرم افزار محاسبه بهای تمام شده می توانند با افزایش دقت در تخصیص هزینه‌ها‌، حسابداری، مدیریت و به طور خاص مسئله کاهش بهای تمام ‌شده و استفاده از امکانات نرم افزار در گزارشات خاص مدیریتی در بخش تولید این فرآیند را تسهیل کرده و در نهایت به هدف نهایی شان که افزایش بهره وری در تولید است برسند.

 

 

فایل صوتی حسابداری بهای تمام شده خدمات


 

فصل اول - معرفی ماهیت حسابداری بهای تمام شده و کاربرد آن

 

 

فایل دوم - تعریف و مفهوم سیستم حسابداری