IMG-LOGO

نرم افزار حسابداري - ماژول دفترکل

کد محصول: Acc-03

نرم‌ افزار حسابداری-ماژول دفترکل، سیستمهای مالی اداری نقش انکار ناپذيري در توسعه سازمانهاي امروزي دارند. اين نياز در کشورهایی نظير ايران که قدم در مسير توسعه بر داشته اند به شدت احساس مي‌شود تا در پرتو هدايت مديران ارشد و مشاورين مالي بتواند فاصله خود را با جوامع پيشرفته به حداقل برساند 

معرفی نرم افزار حسابداری - ماژول دفترکل سپهر


 

ویدیوی دموی نرم افزار حسابداری - ماژول دفتر کل

 

 

 

 

نرم افزار حسابداری ماژول دفتر کلنرم‌ افزار حسابداری - ماژول دفترکل، بي ترديد سیستمهای مالی اداری نقش انکار ناپذيري در توسعه سازمانهاي امروزي دارند. اين نياز در کشورهايي نظير ايران که قدم در مسير توسعه بر داشته اند به شدت احساس مي‌شود تا در پرتو هدايت مديران ارشد و مشاورين مالي بتواند فاصله خود را با جوامع پيشرفته به حداقل برساند. ازاين رو نقش ابزاري که بتواند به مديران کمک کند تا نيازهاي سازمان خويش را متوجه شده و به موقع در جهت رفع آن نياز گام بردارد، همچنين با استفاده از آن ابزار بتواند موقعيت سازمان خود را در بازارهاي داخلي و جهاني ارزيابي کرده و با روشهاي نوين و علمي به مشتريان خود بشناساند و در نهايت بتواند خروجي هاي سازمان خويش را در قالب گزارشات مدون و استاندارد جهت استفاده مديران سازمان و سهامداران در اختيار آنها بگذارد بسيار حياتي است. يکي از مهمترين ابزاري که مي تواند چنين امکاناتي را در اختيار سازمان قرار دهد سیستم حسابداری مي باشد كه به عنوان هسته اصلي سيستم ها، وظيفه جمع‌آوري و يکپارچه‌سازي نتايج عمليات و کليه فعاليت‌هاي انجام شده در سطح سازمان به عهده دارد. شركت داده پردازش نوین سپهر توليد كننده نرم افزارهای مالی و مدیریتی مفتخر است سيستم حسابداري مالي، يكي از محصولات توليدي خود را بحضورتان معرفي نمايد. اين سيستم در ادامه تجربيات توليد سيستمهاي مكانيزه در طي ساليان گذشته با استفاده از امكانات و فناوري هاي جديد توليد شده است تا بتواند نيازهاي استفاده‌كنندگان را درسطوح مختلف جوابگو باشد. سیستم حسابداری در حال حاضر در مجموعه‌اي شامل شركتهاي آبفار ، شركتهاي توليدي و صنعتي و شركتهاي خدماتي مورد استفاده و بهره برداري قرار مي‌گيرد.

 

 

دریافت کاتالوگ نرم افزار حسابداری - ماژول دفترکل 

 

جذابيت بهره‌جويي از نرم افزارهای مالی زماني نمود پيدا مي كند كه لازم باشد محاسبات پيچيده‌اي در كوتاه‌ترين زمان ممكن و با پرهيز از هرگونه خطايي صورت گيرد. محاسبه‌ي حقوق و دستمزد كاركنان در سازمان ها و موسسات اقتصادي مثال بارزي از همين محاسبات زمان بر است كه مسئولان مالي هميشه درگير آن هستند. حال آن كه به دليل تنوع شيوه هاي محاسبه و تعدد عوامل تاثيرگذار، طراحي نرم افزاري كه پاسخ گوي نياز كاربران گوناگوني باشد، از ظرافت و پيچيدگي خاصي برخوردار است. نرم افزار حاضر، به عنوان بخشي از سيستم يكپارچه اطلاعات مديريت داده پردازش نوین سپهر به گونه اي طراحي شده است كه مي تواند تنوع قوانين جاري و رويه هاي حاكم در محاسبه‌ي حقوق و دستمزد كاركنان را به شايستگي پوشش داده و با ارتباط تنگاتنگ خود با سيستم حسابداري مالي داده پردازش نوین سپهر، امكانات و تسهيلات كارآمدي را در اختيار مديران قرار دهد.

 

تصاویر محیط نرم افزار


 

امکانات و قابلیتهانرم‌افزار دفترکل

 

قابلیتهای عمومی

 

 • معرفي كاربران متعدد و تعيين محدوديتهاي دسترسي به گزينه هاي سيستم براي هر يك از كاربران
 • قابليت تهيه نسخه پشتيبان و بازيابي اطلاعات سيستم
 • قابليت اجراء برروي سيستم عامل windows xp ,windows vista ,windows 7, windows 8 32/64 Bit , windows 10
 • استفاده از پايگاه داده SQL Server
 • قابليت بروز رساني تغييرات نرم افزار از طريق اينترنت و مستقل
 • قابليت ساخت كليه گزارشات بصورت Excel و Word
 • قابليت تغيير فونت نمايش منو ها و گزارشات

 

 

 

 

نرم‌افزار دفترکل

 

قابلیتهای پایه ای

 

 • امكان تعيين سطوح و ساختار حسابها توسط استفاده كنندگان در زمان راه اندازي سيستم
 • امكان استفاده از كدينگ حسابها بصورت پيوسته و گسسته (آزاد)
 • امكان معرفي كاربران با قابليت مشخص نمودن كاربران رده بالاتر و پايين تر و تعيين سطح دسترسي به حسابها
 • امكان معرفي امضاء كنندگان اسناد و گزارشات حسابداري
 • امكان معرفي انواع سند
 • امكان معرفي شرح هاي الگو براي رديف هاي سند
 • امكان استفاده از ماشين حسابها در محيط سند
 • امكان بازسازي اطلاعات و دريافت اطلاعات از سيستمهاي مرتبط
 • امكان استفاده از دفتر يادداشت با قابليت يادآوري و هشدار
 • امکان تعريف امضا کنندگان گزارشات سيستم و شرطي

 


 

نرم افزار حسابداری - ماژول دفتر کل

 

قابليتهاي اصلي و عملياتي

 

 • تعيين سطوح و ساختار دلخواه حسابها توسط استفاده كنندگان در زمان راه اندازي سيستم
 • استفاده از كدينگ حسابها بصورت پيوسته و گسسته (آزاد) در سطوح دلخواه
 • معرفي كاربران با قابليت تعيين سطح دسترسي به حسابها و اسناد
 • معرفي انواع سند و شرح هاي الگو براي رديف هاي سند
 • معرفي پروژه ها و استفاده در اسناد و گزارشات مرتبط
 • ثبت اسناد بصورت يادداشت، موقت، بررسي شده و قطعي
 • کپي و جابجايي اسناد و آرتيکل هاي مرتبط در يک يا چند سند
 • امکان جمع آوري سند هاي يک روز در يک سند (تجميع چند سند)
 • تفکيک چند شرکت در يک سيستم حسابداري در محيط سند حسابداري و کليه عمليات سيستم
 • جذب صورتحسابهاي بانک و صدور سند اتوماتيک
 • ثبت قرارداد و صدور صورتحساب فروش
 • صورت مغايرت بانکها جهت مغايرت گيري حسابهاي بانکي و سيستم حسابداري
 • تعيين روند بررسي اسناد و معرفي پارامترهاي بررسي به تفكيك هر كاربر
 • صدورخودكار اسناد ويژه: افتتاحيه، اختتاميه، تسهيم هزينهها، سود و زيان و تسعير نرخ ارز
 • تهيه و ثبت اسناد دوره اي (خلاصه سند كل )
 • انتقال كامل اطلاعات سند وکليه گزارشات به نرم افزارهاي كاربردي مثل Excel و بالعكس.
 • تهيه تراز هاي دو، چهار، شش و هشت ستوني با امكان دسترسي به دفاتر عادي و ويژه
 • تهيه دفاتر حسابها، دفتر روزنامه و دفاتر حساب آزاد
 • تهيه دفتر کل و روزنامه (سند به سند، روزانه و دوره اي...)
 • امکان بررسي و تغيير اسناد توسط کاربر رده بالاتر
 • امکان تجزيه وتحليل اسناد
 • امکان مشاهده مانده حسابها در هنگام ثبت اسناد
 • امكان انتقال كامل اطلاعات سند به نرم افزارهاي كاربردي مثلExcel و بالعكس

 


نرم‌افزار دفترکل

 

گزارشات

 • تهيه تراز هاي دو ستوني، چهار ستوني، شش ستوني، هشت ستوني با امكان دسترسي به دفاتر عادي و ويژه (گردش حساب)
 • تهيه دفاتر حسابها، دفتر روزنامه و دفاتر حساب آزاد
 • تهيه گزارشات مقايسه اي حسابها (حسابهاي هزينه اي و درآمدي) بين چند سال
 • تهيه انواع گزارشات شرطي و پارامتري دلخواه بين يک يا چند سال از اسناد و حسابها
 • گزارش از حسابها در سطوح مختلف بصورت فهرست وار و درختواره
 • تهيه گزارشات سود و زيان و ترازنامه (ياداشت هاي صورت مالي) در هر مقطعي به دلخواه
 • تهيه انواع گزارشات شرطي و پارامتريك از اسناد و حسابها بصورت عادي يا مقايسه اي با امكان ذخيره شرايط گزارش و بازخواني مجدد (گزارش ساز)
 • تهيه انواع گزارشات آماري و كنترلي از وضعيت و نوع اسناد، عملكرد كاربران و نتايج بررسي اسناد
 • گزارش از حسابها در سطوح مختلف بصورت فهرست وار و درختواره