معرفی نرم افزار مدیریت وظایف سپهر


معرفی نرم افزار مدیریت وظایف سپهر
1399/02/17 - 03:01

نرم افزار مدیریت وظایف (Task Manager) یک نرم افزار قدرتمند در زمینه مدیریت ارتباط با مجموعه درون سازمان و هماهنگی ها و پیگیری های زمانبندی شده مربوط به وظایف کاربران می باشد.
با استفاده از امکانات نرم افزار crm و پیگیری منظم مراحل مختلف انجام وظایف، زمانبندی دقیق و کاملی در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.