IMG-LOGO


نرم‌افزار حسابداری بازرگانی

نرم افزار حسابداری بازرگانی‌

یکی از پر چالش‌ترین فرآیندها در شرکت‌های بازرگانی وارداتی و صادراتی، مدیریت صحیح سفارشات، کنترل موجودی و همچنین کنترل روی وضعیت ثبت سفارشات از لحظه ثبت سفارش تا تحویل آن در انبار می‌باشد. باتوجه به اینکه هدف شرکت‌های بازرگانی‌، کسب سود از خرید و فروش کالا می‌باشد همچنین در مورد ثبت هزینه‌ها با ارزهای مختلف و تسهیم صحیح آنها روی محصولات یا به عبارتی محاسبه بهای تمام شده واقعی محصولات نیز نگرانی‌هایی وجود دارد.

سیستم حسابداری بازرگانی‌

شرکتهای بازرگانی به نسبت شرکتهای تولیدی‌، پیچیدگی محاسبات در بدست آوردن بهای تمام شده کالای فروش رفته ندارند زیرا معمولا تغییری در کالا بوجود نمی‌آورند. ازین رو حسابداری بازرگانی به نسبت حسابداری خدماتی و حسابداری بهای تمام شده متفاوت خواهد بود. در حسابداری بازرگانی به دلیل وجود کالا علاوه بر عناصر ترازنامه‌ای و سود و زیانی چند عنصر دیگر هم به عنوان عناصر اصلی مطرح می‌باشند.

نرم افزار حسابداری بازرگانی‌

قابلیت ارائه صورتحساب سود و زیان‌، ترازنامه‌، صورت گردش وجوه نقد‌، صورت سود و زیان جامع‌، یادداشت‌های پیوست‌، امکان محاسبه بهای تمام شده محصولات وارداتی‌، گزارش قیمت تمام شده کالاهای پروفرش، گزارش هزینه‌های گمرکی، ترخیص، بیمه‌، گزارش خرید و فروش سفارشات خارجی و گزارش مانده سفارشات در راه‌، گزارش صورتحساب اعتبارات اسنادی و گزارش سفارشات بسته شده از امکانات مهم نرم افزار حسابداری بازرگانی به شمار می‌آیند.