IMG-LOGO


نرم‌افزار حسابداری خدماتی

نرم افزار حسابداری خدماتی

فعالیت‌ها در شرکت‌های خدماتی علاوه بر درآمد و یا صرف هزینه، اموری مانند خرید دارایی، ایجاد بدهی و یا افزایش سرمایه نیز می شوند و نیازمند یک نرم‌افزار حسابداری جامع و دقیق برای مدیریت حساب‌ها می باشند.

حسابداری شرکتهای خدماتی

کارکنان با استفاده از امکانات نرم افزار حسابداری خدماتی باید بتوانند اطلاعات مالی شرکت را به راحتی و با سرعت و دقت بالا، ثبت و روند کارهای جاری را دنبال کنند تا در فعالیت‌های مالی شرکت وقفه ای بوجود نیاید.

حسابداری موسسات خدماتی

وجود قابلیت‌هایی نظیرامکان ثبت  فاکتورهای فروش خدمات از روی پیش‌فاکتور، تعریف خدمات به همراه مالیات و عوارض مربوط به آن، ثبت اعلامیه قیمت و مشخص نمودن قیمت‌های مختلف فروش هر خدمت، انجام عملیات پرحجم پایان سال مالی به ‌شکل خودکار و ساده، امکان محاسبه خودکار صورت مغایرت بانکی، تکمیل اظهارنامه مالیاتی با استفاده از گزارش های تراز آزمایشی، ترازنامه و صورت سود و زیان باعث می‌شوند شرکت‌های خدماتی همواره نیاز به یک نرم افزار حسابداری خدماتی را حس کنند.