IMG-LOGO


پیشنهادهای ویژه

نرم افزار حسابداری خدماتی

فعالیت‌ها در شرکت‌های خدماتی علاوه بر درآمد و یا صرف هزینه، اموری مانند خرید دارایی، ایجاد بدهی و یا افزایش سرمایه نیز می شوند و نیازمند یک نرم‌افزار حسابداری جامع و دقیق برای مدیریت حساب‌ها می باشند.

نرم افزار حسابداری بازرگانی‌

یکی از پر چالش‌ترین فرآیندها در شرکت‌های بازرگانی وارداتی و صادراتی، مدیریت صحیح سفارشات، کنترل موجودی و همچنین کنترل روی وضعیت ثبت سفارشات از لحظه ثبت سفارش تا تحویل آن در انبار می‌باشد. باتوجه به اینکه هدف شرکت‌های بازرگانی‌، کسب سود از خرید و فروش کالا می‌باشد همچنین در مورد ثبت هزینه‌ها با ارزهای مختلف و تسهیم صحیح آنها روی محصولات یا به عبارتی محاسبه بهای تمام شده واقعی محصولات نیز نگرانی‌هایی وجود دارد.

نرم افزاز حسابداری پیمانکاری

وجود قابلیت نمایش لحظه‌ای نمودار هزینه و درآمد هر پروژه بر حسب زمان، ایجاد چند سطح زیرین برای هر پروژه‌، کنترل تعدادی مواد و مصالح مصرف شده برای پروژه بصورت تفکیکی،  ثبت پیش دریافت‌ها و پیش پرداخت‌ها برای هر پروژه‌، کنترل میزان کارکرد هر کارگر یا معمار بصورت کلی و یا به تفکیک هر پروژه‌، محاسبه بهای تمام شده برای هر پروژه بصورت مجزا‌، تعریف و تفکیک هزینه‌های هر پروژه به ریز (سفت کاری – نازک کاری و . . .)‌، کمک به مدیریت صحیح خرید و مصرف مواد مصرفی، مصالح، ابزار، قطعات در هر پروژه‌، در یک نرم افزار حسابداری پیمانکاری یکی از نشانه های تمایز نرم افزارها است که همواره مدیران روی آن تاکید فراوانی دارند.

نرم افزار حسابداری بهای تمام شده و صنعتی

قابلیت انجام محاسبات مربوط به جدول معادل آحاد در فلوچارت تشخیص بهای تمام شده به نحوی که‌، مدیر مالی را در برنامه ریزی، کنترل عملیات و تصمیمگیری یاری کند باعث می شود مدیران سازمان بتوانند در ارزیابی عملكرد مالی، تخصیص منابع، و تخصیص هزینه ها تشخیص بهتری داشته باشند تا بتوانند قیمت نهایی در بهای تمام شده محصول را کنترل، و اهداف بلند مدت سازمان را خیلی سریعتر تحقق بخشند.

نرم افزار سردخانه

همواره ثبت دقيق ورود و خروج كالا در انبار هاي نگهداري کالا و كنترل آن ، از دغدغه هاي اصلي مديران هر انبار خشک و سردخانه مواد غذايي به شمار مي رود. اطلاع مداوم از موجودي هرکالا، صاحب کالا ، افت و اضافه هر کالا و طبقه بندي آنها و در نهايت ارائه صورتحساب مشتريان يكي از اركان اصلي انبار داري به شمار مي آيد. در صورت كنترل دقيق موارد فوق ،اطلاعات ميزان موجودي كالا، گردش آن و اطلاعات مالي مرتبط همواره در دسترس و قابل اطمينان مي باشد.