IMG-LOGO


نرم افزار انبار مصرفی

نرم افزار انبار مصرفی

نرم افزار انبار مصرفی به عنوان حلقه مرکزی حوزه لجستیک وظیفه مدیریت موجودی و جابجایی کالاها در حکم مرکز هرینه را برعهده دارد‌، ازین رو امکاناتی نظیر جلوگیری از افزایش مصرف کالا‌، زمان‌بندی تامین به موقع کالاها‌، جلوگیری از سفارشات اضافی و تکراری‌، خرید به صرفه جهت جلوگیری از راکد شدن سرمایه در نرم افزار انبارداری بسیار ضروری می باشد.

نرم افزار حسابداری انبار‌

امکان تعریف نقطه سفارش - نقطه بحرانی - نقطه حداکثر - نقطه حداقل‌، سیستم هشدار دهی جهت کنترل اقلام زیر نقطه سفارش‌، مانیتورینگ و نظارت دقیق بر موجودی انبار‌، ثبت کاردکس کالا به صورت اتوماتیک پس از هر رویداد‌، صدور حواله مصرف از انبار بر اساس درخواست کالا‌، ثبت انتقال بین انبار‌، رزرو کالا بر اساس سفارشات و آزاد کردن رزرو کالا‌، از جمله امکاناتی هستند که در تسهیل و تسریع فرآیند رسیدگی به امور حمل و جابجایی کالا در انبارها تاثیر بسیار بالایی دارد.

برنامه انبارداری مرکز هزنیه‌

تعریف علت برگشت، ضایعات و بسته‌بندی‌، ارتباط با دستگاههای بارکد خوان (ثابت و متحرک)‌، تعریف دسترسی کاربران به انبارها‌، کنترل وزن خالص باسکول ورودی در فرم اعلامیه ورود موقت‌، ثبت خودکار شماره سریال عطف به تفکیک عملیات‌، امکاناتی هستند که احتمال مغایرت در موجودی انبار و سندهای حسابداری را بسیار کاهش می دهند.

نرم افزار انبار‌

قابلبت های پایه ای مانند تعریف مراکز مصرف و پروژه ها به تعداد نامحدود‌، تعریف واحدهای اندازه‌گیری‌، تعریف کالا شامل: نام کالا، نام لاتین، کد کالا، تخصیص تصویر برای هر کالا و غیره‌، صدور سند حسابداری به صورت گروهی برای رسیدها‌، حواله‌ها و فاکتورهای خرید‌، مغایرت گیری بین اطلاعات انبار و حسابداری‌، انبارگردانی و ثبت خودکار رسید و حواله تبدیل به مدیران انبار در نگهداری و کنترل موجودی انبار بسیار کمک می‌کنند.