IMG-LOGOروش ثبت سند سود و زیان

(ارسال شده توسط: واحد پشتيباني)
  • 512

 

روش ثبت سند سود و زیان

 

روش ثبت سند بستن حساب های موقت (حساب های سود و زیان) در نرم افزار دفتر کل (حسابداری)

 

 

روش ثبت سند سود و زیان
87.6mb
13:38

 

توجه: این فایل تا مدت محدودی به صورت رایگان قابل استفاده است. در صورت نیاز آن را دانلود کرده و روی سیستم خود ذخیره نمایید.