سیستم مدیریت انبار نوعی نرم افزار است که سازمان ها به طور گسترده از آن برای مدیریت و کنترل عملیات انبار از زمانی که کالاها یا مواد وارد انبار می شوند تا زمانی که خارج می شوند، استفاده می کنند. به طور اساسی، سیستم مدیریت انبار به بهینه سازی تمام عملیات انبار شما کمک می کند.

[ ادامه ... ]
1401/03/28 - 19:59

5s اصول بهبود محیط کار است که از واژه های ژاپنی seiri ، seiton ، seiso ، seiketsu و shitsuke گرفته شده است...

[ ادامه ... ]
1400/04/11 - 17:02

موفقیت یا شکست یک شرکت با روحیه کارکنان آن ارتباط مستقیم دارد. وقتی شرکتی کارگرانی با روحیه بالا استخدام می‌کند، تجارت از بهره‌وری بالا، درگیری کم در محیط کار و کار گروهی سود می‌برد. ...

[ ادامه ... ]
1399/12/18 - 17:39

دوران کودکی خود را در یک فروشگاه اسباب بازی تصور کنید و به خودتان بگویید که فقط می‌توانید یک اسباب بازی را انتخاب نمایید، این به معنای شکنجه است. می‌ترسید هر چه انتخاب کنید، گزینه‌ای اشتباه باشد

[ ادامه ... ]
1396/05/01 - 18:59