سیستم مدیریت انبار نوعی نرم افزار است که سازمان ها به طور گسترده از آن برای مدیریت و کنترل عملیات انبار از زمانی که کالاها یا مواد وارد انبار می شوند تا زمانی که خارج می شوند، استفاده می کنند...

[ ادامه ... ]
1401/03/28 - 19:59

5s اصول بهبود محیط کار است که از واژه های ژاپنی seiri ، seiton ، seiso ، seiketsu و shitsuke گرفته شده است...

[ ادامه ... ]
1400/04/11 - 17:02

موفقیت یا شکست یک شرکت با روحیه کارکنان آن ارتباط مستقیم دارد. وقتی شرکتی کارگرانی با روحیه بالا استخدام می‌کند، تجارت از بهره‌وری بالا، درگیری کم در محیط کار و کار گروهی سود می‌برد. ...

[ ادامه ... ]
1399/12/18 - 17:39

دوران کودکی خود را در یک فروشگاه اسباب بازی تصور کنید و به خودتان بگویید که فقط می‌توانید یک اسباب بازی را انتخاب نمایید، این به معنای شکنجه است. می‌ترسید هر چه انتخاب کنید، گزینه‌ای اشتباه باشد

[ ادامه ... ]
1396/05/01 - 18:59