معرفی ماهیت حسابداری بهای تمام شده خدماتی و کاربرد آن

معرفی ماهیت حسابداری بهای تمام شده خدماتی و کاربرد آن

ابتدا توضیحی درباره بهای تمام شده بدهیم، بهای تمام شده چیست و چه المان‌هایی دارد. در بحث بهای تمام شده، همانطور که حسابداری‌های مختلف داشتیم، بهای تمام شده‌های مختلف هم داریم. بعنوان مثال فرض کنید که شما کسب و کارتان نظافت منزل است و یک سری کارمند دارید که برای شما کار می‌کنند. 

عمده بهای تمام شده چیست؟

عمده بهای تمام شده شما در واقع هزینه دستمزد کارمندانی است که برای شما کار می‌کنند. بهای تمام شده یک سری المان‌ها دارد، یعنی تشکلیل شده از یک سری هزینه‌ها، هزینه مواد مصرفی، هزینه دستمزد و سایر هزینه‌ها. اصولا در بحث‌های تولیدی، بهای تمام شده خیلی گسترده‌تر است و در خدماتی‌ها به تناسب اینکه درواقع تولید صورت نمی‌گیرد، البته بعضی از خدماتی‌ها مثل شرکت‌های نرم‌ افزاری بحث تولید هم دارند، ولی تولیدشان بیشتر وابسته به نیروی انسانی و دستمزد می‌باشد تا اینکه تولیدشان وابسته به موارد مصرفی باشد.

حسابداری بهای تمام شده

فرض بفرمایید که شما یک کارگاه مبل سازی دارید، در این کارگاه مبل وقتی شما بخواهید حسابداری بهای تمام شده را راه‌اندازی کنید، حتما باید نرم‌ افزار خرید و فروش را داشته باشید، نرم‌ افزار انبار مصرف را داشته باشید، نرم‌ افزار حقوق و دستمزد را داشته باشید، نرم‌ افزار اموال و دارایی‌ها را داشته باشید، و ترکیب هزینه‌هایی که از این سیستم‌ها استخراج می‌شود، نرم‌ افزار بهای تمام شده آن تولیدی خواهد بود. توضیحاتی داده شد در مقیاس خیلی کوچک می‌باشد، بحث حسابداری بهای تمام شده در واقع یک علم و دانش و دکترین خیلی خاص است و به این صورت نیست که بخواهید بهای تمام شده را به سادگی از این سیستم استخراج کنید. بعنوان مثال یک شرکتی که کارش نظافت منازل است، اگر این شرکت مواد مصرفی و مواد شوینده را خودش داشته باشد بهای تمام شده‌اش به یک نوعی است، اگر فقط بحث این باشد که کارگر را بفرستند به منازل و شرکت‌ها و ابزار و مواد مصرفی رو خود مشتری در اختیار بگذارد باز بهای تمام شده‌اش متفاوت است. ما در نظر می‌گیریم که شرکتی در واقع بهای تمام شده و حسابداری صنعتی این خدمات را محاسبه می‌کند به این صورت عمل می‌کند که مواد مصرفی را توسط خود شرکت تهیه می‌شود و مشتری مبلغی را بابت مواد مصرفی پرداخت خواهد کرد، یکی از بحث‌های که در بهای تمام شده این شرکت‌ها وجود دارد ثبت خرید مواد مصرفی می‌باشد، ممکن است هزینه این مواد مصرفی روی اجرت و دستمزدی که قرار است از مشتری گرفته شود، محاسبه شود یا ممکن است بصورت جداگانه باشد. اینطور در نظر می‌گیریم که هزینه مواد مصرفی روی اجرت و دستمزدی که از مشتری گرفته می شود محاسبه خواهد شد و بصورت جداگانه نیست...