حضور داده سامان سپهر در یکی از بهترین سردخانه های ایران

حضور داده سامان در یکی از بهترین سردخانه های ایران. سردخانه گیلان پارس یکی از استفاده کنندگان نرم افزار انبار سردخانه داده سامان در استان گیلان . از سال 1392 در شروع تاسیس سردخانه گیلان پارس کلیه نرم افزارهای داده سامان در این شرکت نصب و بهره برداری گردید. تخصصی ترین و جامع ترین نرم افزار سردخانه ایران، در حال حاضر کلیه امور سردخانه ای و سیستمی و مکانیره این شرکت را به عهده گرفته و با بهترین کیفیت و بالاترین امکانات عهده دار شده است .