راهنمای تولید فایل الکترونیکی مالیات بر درآمد حقوق

ارفرمای محترم با تشکر از پرداخت به موقع مالیات بر درآمد حقوق کارکنان محترم خود، گامی ارزنده در خصوص اداره کشور عزیزمان ایران، با استفاده از درآمدهای مالیاتی برداشته اید و زمینه ی قطع وابستگی به درآمدهای نفتی را فراهم می نمایید، خواهشمند است توجه فرمایید : هنگام هر پرداخت یا تخصیص حقوق، مالیات متعلق را طبق مقررات ماده 58اصلاحیه مصوب 27/11/80 قانون مالیات های مستقیم محاسبه، کسر و ظرف مدت سی (30) روز و با استفاده از سامانه برخط مالیات بردرآمد حقوق به آدرس(http://Salary.TAX.gov.ir) به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایید.

مقدمه

به منظور تسهیل در دریافت اطلاعات مالیات بر درآمد حقوق و جلب رضایت مؤدیان محترم مالیاتی و کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان، سازمان امور مالیاتی اقدام به طراحی و پیاده سازی سامانه اینترنتی مالیات بر درآمد حقوق نموده است. در این سیستم اطلاعات پرداخت کنندگان و دریافت کنندگان حقوق و میزان حقوق و مزایای پرداختی و مالیات مترتب بر آن به شکل فایل الکترونیکی و یا به صورت آنلاین از مؤدی دریافت و در پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی ذخیره می شود. به همین منظور مؤدیان محترم می تواند با ورود اطلاعات در نرم‌افزاری که توسط سازمان امور مالیاتی ارائه می شود و یا با استفاده از سیستم های نرم افزاری موجود خود، فایل الکترونیکی با قالب مورد نظر سازمان را تولید و از طریق سامانه اینترنتی مالیات بردرآمد حقوق(http://Salary.TAX.gov.ir) ارسال نمایند . در این دفترچه، ساختار و قالب فایل اطلاعاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی به طور کامل توضیح داده شده است.

مالیات

مراجع

  •  1) سند نیازمندی ها و تحلیل و طراحی سامانه مالیات بر درآمد حقوق
  •  2) قانون مالیات های مستقیم موارد 82 تا 92، 131، 197، 199
  • 3) بخشنامه های صادره در این خصوص