معرفی سامانه گزارشات تحت وب و موبایل اپلیکیشن سردخانه

معرفی سامانه گزارشات تحت وب و موبایل اپلیکیشن سردخانه

معرفی سامانه گزارشات سردخانه موبایل اپلیکیشن

دریافت مداوم جزئیات ورود و خروج کالا در سردخانه های مواد غذایی از دغدغه های بسیاری از صاحبان کالا و مدیران سردخانه هاست.داده سامان سپهر  پس از معرفی نرم افزار سردخانه تحت ویندوز و وب اپلیکیشن گزارشات سردخانه اکنون موبایل اپلیکیشن گزارشات را به حضورتان معرفی می نماید تا فرایند گزارش گیری را بیش از پیش برای شما تسهیل بخشد.

ویدیوی دموی موبایل اپلیکیشن گزارشات سردخانه

 
معرفی سامانه گزارشات تحت وب سردخانه

دریافت مداوم جزئیات ورود و خروج کالا در سردخانه های مواد غذایی از دغدغه های بسیاری از صاحبان کالا و مدیران سردخانه هاست. داده سامان سپهر پس از معرفی نرم افزار سردخانه تحت ویندوز اکنون سامانه گزارشات تحت وب سردخانه را به حضورتان معرفی می نماید تا فرایند گزارش گیری را بیش از پیش برای شما تسهیل بخشد. این سامانه بعنوان یکی از زیرسیستم های نرم افزار تخصصی سردخانه امکان مشاهده گزارشات به صورت آنلاین را برای مدیران و صاحبان کالا فراهم کرده است.

این سامانه در سه بستر:

- موبایل اپلیکیشن نسخه اندروید
- وب موبایل اپلیکیشن (اندروید و ios)
- وب اپلیکیشن

قابل اجرا می باشد.

لیست گزارشات

1- موجودی کالا (قابلیت فیلتر بر اساس صاحب کالا و نوع کالا)
2- کادرکس ورود کالا
3- کادرکس خروج کالا
4- خلاصه ورود کالا
5- خلاصه خروج کالا
6- خلاصه ورود کالا بر اساس تاریخ
7- خلاصه خروج کالا بر اساس تاریخ
8- خلاصه وضعیت حواله ها


با استفاده از این گزارشات، آمار دقیق بدون نیاز به تماس با سردخانه همواره در اختیار شماست.