نرم افزار محاسبه حقوق و دستمزد و حسابداری حقوق

جذابیت بهره جویی از نرم افزارهای مالی زمانی نمود پیدا می كند كه لازم باشد محاسبات پیچیده ای در كوتاه ترین زمان ممكن و با پرهیز از هرگونه خطایی صورت گیرد.
محاسبه ی حقوق و دستمزد كاركنان در سازمان ها و موسسات اقتصادی مثال بارزی از همین محاسبات زمان بر است كه مسئولان مالی همیشه درگیر آن هستند. حال آن كه به دلیل تنوع شیوه های محاسبه و تعدد عوامل تاثیرگذار، طراحی نرم افزاری كه پاسخ گوی نیاز كاربران گوناگونی باشد، از ظرافت و پیچیدگی خاصی برخوردار است.
نرم افزار حقوق و دستمزد، به عنوان بخشی از سیستم یكپارچه اطلاعات مدیریت داده سامان سپهر به گونه ای طراحی شده است كه می تواند تنوع قوانین جاری و رویه های حاكم در محاسبه ی حقوق و دستمزد كاركنان را به شایستگی پوشش داده و با ارتباط تنگاتنگ خود با سیستم حسابداری مالی داده سامان سپهر، امكانات و تسهیلات كارآمدی را در اختیار مدیران قرار دهد.