نصب و راه اندازی نرم افزار سردخانه در شهرستان مراغه

نصب و راه اندازی نرم افزار سردخانه در شهرستان مراغه

در ادامه نصب و راه اندازی تخصصی ترین نرم‌ افزار سردخانه ایران در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، در شهر مراغه همراه شما هستیم. با استفاده از نرم افزار تخصصی سردخانه کلیه فرایندهایی که در سردخانه در جریان است (تک مداره و دومداره) مکانیزه خواهد شد.