چالش های قرارداد صاحب کالا در نرم افزار سردخانه

یکی از چالش های سردخانه و سردخانه داران داشتن یک ابزار کنترلی دقیق و کارامد برای ثبت و کنترل ورود و خروج بار در سردخانه می باشد. زمانی که سردخانه اقدام به توافقات و انعقاد قرارداد نگهداری کالا را با یک صاحب کالا انجام می دهد ، قطعا ضروری است که توافقات مورد نظر طرفین تحت عنوان قرارداد که در عرف سردخانه حافظ و مالک بار می باشد ، ثبت شود و قابل بررسی و گزارش گیری باشد. برای این کار نرم افزار سردخانه داده سامان ابزار فوق العاده ای تحت عنوان قرارداد را ارائه نموده است. این امکان برای سردخانه های سیستماتیک، صرف نظر از ظرفیت سردخانه ای و حجم پذیرش بار و میزان تراکنشی که دارند، از سرخانه های 500 تنی تا 40 هزار تن، در دسترس می باشد. بدون داشتن چنین ابزار کنترلی مدیریت ورود و خروج ، نگهداری کالا و عملیات سردخانه ای تقریبا امکان پذیر نبوده و اگر هم به صورت دستی انجام شود چالش های بسیار زیادی را به همراه خواهد داشت .

قرارداد صاحب کالا چیست ؟

سردخانه ها با استفاده قابلیت قرارداد در نرم افزار سردخانه داده سامان، با ثبت قرارداد برای هر صاحب کالا می توانند بر میزان ورود و خروج کالا بر اساس قرارداد کنترل کامل داشته باشند. محاسبات قرارداد را انجام دهند. با استفاده از ابزار قرارداد حتی می توان کنترل دقیق و کاملی بر تخلیه و بارگیری و ورود و خروج کالا در خارج از تایم قرارداد نیز داشت.

در بخش قرارداد، صاحب کالا، تاریخ شروع و پایان قرارداد، نوع قرارداد (که در نرم افزار سردخانه داده سامان حدود 30 نوع قرارداد نگهدای کالا از جمله سردخانه میوه، گوشت، مرغ، کیوی، سیب، خرما و ... به صورت پیشفرض تعریف شده و قابل استفاده می باشد)، المان های تأثیرگذار در قرارداد، دسته بندی و پارتی های مجاز و جزئیات بیشتر مانند تناژ تخلیه و بارگیری، تعهدات تخلیه و بارگیری، هزینه هر بار باسکول شدن، سالن های مرتبط با صاحب کالا قابل ثبت می باشد.

ویدیوی معرفی بخش قرارداد در نرم افزار سردخانه

در این ویدئو که آخرین نسخه نرم افزار سردخانه داده سامان سپهر می باشد ، که به جرات می توان گفت برنامه و ابزار فوق العاد قوی و کارامدی برای کنترل تمامی فرایند های سردخانه ای است ، قسمت قرارداد و نکات مهم قرارداد و کنترل قرارداد توضیح داده شده است . برای آشنایی بیشتر با امکانات کامل نرم افزار سردخانه می توانید ویدئوی کامل معرفی و پرزنت نرم افزار را در این لینک مشاهده فرمایید »» ویدئوی معرفی نرم افزار سردخانه .

 

 

با استفاده از این اطلاعات هنگام ثبت ورود و خروج دیگر نگرانی به جهت ثبت ورود و خروج خارج از قرارداد وجود نخواهد داشت و به راحتی می توان مدیریت دقیقی بر ورود و خروج بار داشت، ثبت صورتحساب را به موقع انجام داد و سند صورتحساب را به موقع در سیستم حسابداری صادر نمود و بسیاری مزایای دیگر که در اختیار سردخانه قرار خواهد گرفت.