IMG-LOGO

آیین کار نگهداری انار در سردخانه

4 سال قبل

آیین کار نگهداری انار در سردخانه 
مقدمه‌

انار گیاهی‌ است‌ از خانواده‌ پونیکاسه که‌ میوه‌ آن‌ به‌ مصرف‌ خوراک‌انسان‌ می‌رسد. انار درختچه‌ای‌ قدیمی‌ است‌ که‌ از زمان‌های‌ دور از ایران‌ به‌ سوی‌ شرق‌ تا چین‌، هند و از غرب‌ توسط‌ اسکندر مقدونی‌ به‌ یونان‌ و سایر کشورهای‌ پیرامون‌ دریای‌ مدیترانه‌ رفته‌ و از آنجا به‌اسپانیا رسیده‌ است‌، سپس‌ همراه‌ مبلغان‌ مذهبی‌ به‌ مکزیک‌ وسایر جاهای‌ دنیا برده‌ شده‌ است‌.
انار درختچه‌ای‌ است‌ که‌ افزون‌ بر میوه‌، گل‌، پوست‌ میوه‌، پوست‌ ریشه‌، پوست‌ ساقه‌ وحبه‌ و دانه‌ آن‌از دیر باز در پزشکی‌ بعنوان‌ دارو و در صنعت‌ برای‌ دباغی‌ ورنگرزی‌ بکار می‌رود. این‌ گیاه‌ به‌ خاطرداشتن‌ گلهای‌ زیبا و بزرگ‌ در برخی‌ از جا‌ها به‌ عنوان‌ یک‌ گیاه‌ زینتی‌ کشت‌ می‌شود وگاه‌ نیز به‌ خاطرشاخه‌های‌ کم‌ و بیش‌ خاردارش‌ بعنوان‌ یک‌ گیاه‌ دفاعی‌ یاپرچین‌ در پیرامون‌ باغ‌ها و کشت‌ زارهاکاشته‌ می‌شود.
میوه‌ انار را می‌توان‌ ماه‌ها در سردخانه نگهداری‌ نمود و افزون‌ برتازه‌ خوری‌ بگونه‌های‌ دیگر مانند: ناردان‌، کنسانتره‌، آب‌ میوه‌، رب‌، شربت‌ و سرکه‌ از آن‌ بهره‌گیری‌ کرد، حبه‌های‌ آن‌ را روی‌ ژله‌، سالاد وشیرینی‌ گذاشته‌ و به‌ این‌ گونه‌ به‌ بازار می‌دهند. هم‌ اکنون‌ کشورهای‌ مهم‌ تولید کننده‌ انار ایران‌، ازبکستان‌ و اسپانیا می‌باشند. به‌ دلیل‌ بهره‌گیری‌ اندک‌ از این‌ گیاه‌ در کشورهای‌ اروپایی‌ و آمریکایی‌، پژوهش‌ چندانی‌ روی‌ آن‌ انجام‌ نگرفته‌ است‌.
انار از دید مزه‌ (شیرین‌، ترش‌ و ملس‌) نازکی‌ و کلفتی‌ پوست‌ میوه‌، درشتی‌ و ریزی‌ میوه‌، رنگ‌ حبه‌، زودرس‌ یا دیررس‌ بودن‌ دارای‌ رقم‌های‌ گوناگون‌ می‌باشد و در جاهای‌ مختلف‌ کشور نام‌های‌ متفاوتی‌دارند. انارهای‌ ملس‌، پوست‌ کلفت‌، سیاه‌ دانه‌ و دیررس‌ برای‌ نگهداری‌ در سردخانه مناسب‌ می‌باشد. 
اصطلاحات‌ و تعاریف‌
انار: 
به‌ میوه‌ درخت‌ انار با نام‌ علمی‌ Punica granatum L. گفته‌ می‌شود.
انار تازه‌: به‌ اناری‌ گفته‌ می‌شود که‌ پلاسیده‌ نشده‌ و شاداب‌ باشد.
انار پاک‌: به‌ اناری‌ گفته‌ می‌شود که‌ در پهنه‌ بیرونی‌ بدون‌ چیزهای‌ بیگانه‌ (مواد خارجی‌) دیدنی‌ باشد.
انار سالم‌: به‌ اناری‌ گفته‌ می‌شود که‌ بدون‌ آسیب‌ دیدگی‌ مانند: سوختگی‌، خراشیدگی‌، ترک‌ خوردگی‌، سوراخ‌ شدگی‌، لهیدگی‌، سرمازدگی‌، یخ‌ زدگی‌، کپک‌ زدگی‌ و آفت‌ زدگی‌ و همانند آن‌ و بدون‌ نارسی‌، بدشکلی‌ و ناهمگونی‌ باشد.
سوختگی‌: به‌ خشکیدگی‌، سخت‌ شدن‌ و دگرگونی‌ رنگ‌ پوست‌ انار گفته‌ می‌شود.
خراشیدگی‌: به‌ آسیب‌ برخاسته‌ از عامل‌های‌ گوناگونی‌ گفته‌ می‌شود که‌ پوست‌ را خراش‌ دهند.
ترک‌ خوردگی‌: به‌ ترکیدن‌ و باز شدن‌ پوست‌ میوه‌ گفته‌ می‌شود.
سوراخ‌ شدگی‌: به‌ سوراخ‌ شدن‌ پوست‌ میوه‌ گفته‌ می‌شود.
لهیدگی‌: به‌ آسیب‌های‌ برخاسته‌ از فشار گفته‌ می‌شود.
سرمازدگی‌: به‌ آسیب‌های‌ برخاسته‌ از سرما گفته‌ می‌شود که‌ پوست‌ میوه‌ بر اثر سرما رنگ‌ آن‌ دگرگون‌ می‌گردد و دربرخی‌ موارد به‌ بافت‌ زیر پوست‌ آسیب‌ می‌زند.
یخ‌ زدگی‌: به‌ آسیب‌های‌ برخاسته‌ از سرمای‌ زیاد گفته‌ می‌شود بگونه‌ای‌ که‌ پوست‌ و حبه‌ میوه‌ یخ‌ زده‌ و چونی‌آن‌ مانند (رنگ‌، بو، مزه‌ و بافت‌ آن‌) دگرگون‌ شده‌ باشد.
آفت‌ زدگی‌: به‌ نشانه‌های‌ برخاسته‌ از پرکاری‌ آفت‌ها روی‌ انار گفته‌ می‌شود که‌ در درون‌ یا پهنه‌ بیرونی‌ میوه‌ باچشم‌ سالم‌ بدون‌ بهره‌گیری‌ از ریزبین‌ دیده‌ شود.
آفت‌: به‌ تمام‌ عامل‌های‌ زنده‌ مانند: شش‌ پایان‌ (حشره‌ها)، کنه‌ها، قارچ‌ها (کپک‌ها)، باکتری‌ها، ویروس‌ها، نماتد‌ها (در هر یک‌ از دوران‌ بالندگی‌) گفته‌ می‌شود که‌ در هنگام‌ بالندگی‌، جابجایی‌، نگهداری‌ وترابری‌ انار به‌ آن‌ تاخته‌ و چندی‌ و چونی‌ انار را کاهش‌ می‌دهد.
یادآوری‌: از آفت‌های‌ مهم‌ انار می‌توان‌ کرم‌ گلوگاه‌، کنه‌، شته‌، قارچ‌ و نماتد را نام‌ برد.
نارسی‌: به‌ نداشتن‌ بالندگی‌ بسنده‌ میوه‌ انار گفته‌ می‌شود که‌ بسته‌ به‌ رقم‌، رنگ‌ وشفافیت‌ پوست‌ کامل‌ نگشته‌ودانه‌ها به‌ آسانی‌ از پره‌ها جدا نمی‌گردد و از دید رنگ‌، اندازه‌ و مزه‌ کاستی‌ دارند.
بدشکلی‌: به‌ اناری‌ گفته‌ می‌شود که‌ شکل‌ سرشتی‌ خود را بدست‌ نیاورده‌ و یا از دست‌ داده‌ است‌.
ناهمگونی‌: به‌ یک‌ دست‌ نبودن‌ انار از دید رقم‌، اندازه‌ و رنگ‌ گفته‌ می‌شود.
انار رسیده: به‌ اناری‌ گفته‌ می‌شود که‌ از دید فیزیولوژیک‌ بالندگی‌ بسنده‌ داشته‌ و ترکیبات‌ شیمیائی‌ آن‌ کامل‌ شده‌باشد.
چیزهای‌ بیگانه‌ دیدنی‌: به‌ هر چیزی‌ جز انار گفته‌ می‌شود که‌ روی‌ انار و یا دربسته‌ آن‌ دیده‌ شود.
سردخانه: به‌ مجموعه‌ای‌ از ساختمان‌ و تجهیزات‌ گفته‌ می‌شود که‌ بتواند شرایط‌ ویژه‌ نگهداری‌ انار را از دید دماو دمه‌ و دیگر شرایط‌ مورد نیاز در مدت‌ نگهداری‌ مورد نظر تامین‌ کند.
بیماریهای‌ قارچی‌ (پوسیدگی‌ وترشیدگی)
به‌ پیامد بالندگی‌ میکروارگانیسم‌های‌ فاسد کننده‌ (قارچ‌ ومخمر) در انار آسیب‌ دیده‌ (ناسالم‌) گفته‌می‌شود که‌ در آغاز ایجاد بو و مزه‌ ناخوشایند کرده‌ و با پیشرفت‌ بیماری‌ خرابی‌ و لهیدگی‌ بخشی‌ از میوه‌ یا همه‌ آن‌ را به‌ دنبال‌ دارد.
برداشت‌، گزینش‌، جور کردن‌، بسته‌ بندی‌ و جابجایی‌
برداشت‌ انار

رسیدن‌ انار تدریجی‌ بوده‌ و هنگام‌ برداشت‌ آن‌ از بیستم‌ مرداد درباره‌ برخی‌ از رقم‌های‌ زودرس‌ ساوه‌ مانند آلگ‌ تا پانزدهم‌ آبان‌ درباره‌ رقم‌های‌ دیررس‌ مانند ملس‌ ساوه‌، بجستان‌ وفردوس‌ می‌باشد، دربرداشت‌ انار راهکارهای‌ زیر در دید باشد:
یادآوری: از آنجایی‌ که‌ انارهای‌ بدست‌ آمده‌ از گل‌های‌ اول‌ و تا حدودی‌ دوم‌ از چونی‌ (کیفیت‌) بهتری‌برخوردار می‌باشند این‌ گونه‌ میوه‌ها برای‌ نگهداری‌ در سردخانه بهتر می‌باشد.
میوه‌ را باید در ساعت‌های‌ آغازین‌ روز که‌ هوا خنک‌ بوده‌ و باران‌ نبارد چید و اگر میوه‌ به ‌هر دلیلی‌ نم‌ دار باشد آن‌ را باید خشک‌ کرد.
از آنجا که‌ انار با دست‌ برداشت‌ می‌شود، بهترین‌ راه‌ آن‌ است‌ که‌ از قیچی‌ باغبانی‌ بهره‌گیری‌ نمود و یا با یک‌ دست‌ شاخه‌ و با دست‌ دیگر میوه‌ را وارو به‌ سویی‌ که‌ روی‌ شاخه‌ است‌چرخاند تا کنده‌ شود و یا آنگاه‌ آن‌ را به‌ آرامی‌ دربسته‌ (سطل‌، کیسه‌، سبد و…) گذاشت‌.
در کاربری‌ برداشت‌ باید بگونه‌ای‌ باشد که‌ انار آسیبی‌ نبیند.
در کاربری‌ رنگ‌ میوه‌ یکدست‌ و نزدیک‌ به‌ رنگ‌ سرشتی‌ رقم‌ آن‌ وقتی‌ به‌ بالندگی‌ بسنده ‌می‌رسد باشد.
باید حبه‌ها به‌ اندازه‌ بسنده‌ رسیده‌ بوده‌ و به‌ آسانی‌ از پره‌ها جدا شوند و مزه‌ سرشتی ‌رقم‌ خود را داشته‌ باشند.
گزینش‌ رقم‌
تنها رقم‌هایی‌ را برای‌ نگهداری‌ باید برگزید که‌ دارای‌ ماندگاری‌ خوب‌ باشد، انار جاهای‌ گرم‌ و خشک‌که‌ پوست‌ کلفتی‌ داشته‌ و نیز بیشتر رقم‌های‌ دیررس‌ پوست‌ سفید مانند گل‌ وزاغ‌ تفت‌ یزد ماندگاری‌ بهتری‌ دارند. انارهای‌ هر رقم‌ باید پیش‌ از نگهداری‌ بررسی‌ و تنها آنهایی‌ را گزینش‌ کرد که‌ ویژگیهای ‌زیر را دارا باشند:

 • سالم‌ باشد.
 • رسیده‌ باشد.

در کاربری‌ رنگ‌، شکل‌ و اندازه‌ همگون‌ داشته‌ باشد.

 • پاک‌ باشد.

جور کردن‌ ودرجه‌ بندی‌
انارهای‌ سالم‌ را از دید رقم‌، اندازه‌، رنگ‌، شکل‌ و رسیدگی‌ بسنده‌ جور کرده‌ و میوه‌های‌ همسان‌ و ناهمسان‌ را در بسته‌های‌ جداگانه‌ بگذارید. این‌ کار را می‌توان‌ در انارستان‌ (باغ‌ انار) پس‌ از برداشت‌ و یا در آمادگاه‌ سردخانه‌ انجام‌ داد، در این‌ مرحله‌ باید تلاش‌ کرد میوه‌ کاستی‌ دار همراه‌ انار سالم‌ نباشد. اگر بخواهند انار را درجه‌ بندی‌ کنند، اینکار را می‌توان‌ همزمان‌ با جور کردن‌ یا در طول‌ نگهداری‌ و یا پس‌ از آن‌ در سردخانه پیش‌ از عرضه‌ به‌ بازار برابر آیین‌ کار ملی‌ شماره‌ ۲۶۲ سال‌ ۱۳۷۷ انجام‌ داد.
یادآوری‌: به‌ هر حال‌ جور کردن‌ و درجه‌ بندی‌ با توجه‌ به‌ شرایط‌ کار در سردخانه در زمان‌ عرضه‌ انار به ‌بازار دوباره‌ انجام‌ شود.
بسته‌ بندی‌
بسته‌ بندی‌ باید بگونه‌ای‌ باشد که‌ انار را بتوان‌ با کمترین‌ آسیب‌ جابجا، ترابری‌، نگهداری‌ و به‌ بازارعرضه‌ کرد. بنابراین‌ بسته‌ باید:

 • به‌ اندازه‌ بسنده‌ محکم‌ باشد.
 • کف‌ و دیواره‌های‌ آن‌ نرم‌ و صاف‌ باشد.
 • دارای‌ سوراخ‌های‌ لازم‌ برای‌ دستیابی‌ میوه‌ به‌ هوای‌ سردخانه باشد.
 • پاک‌ وبدون‌ بوی‌ ناخوشایند باشد.
 • بگونه‌ای‌ باشد که‌ انار را در یک‌ یا بیشینه‌ دو ردیف‌ جوری‌ چید که‌ رویه‌ بیرونی‌ میوه‌ها باهم‌ تماس‌ نداشته‌ باشد. 

یادآوری: بهتر است‌ هر انار در یک‌ پوشش‌ ویژه‌ سبک‌، نازک‌ وسوراخ‌ دار. پوشانده‌ شده‌، سپس‌ در شانه‌های‌ ویژه‌ (مانند شانه‌ تخم‌ مرغ‌) از جنس‌ بسپار (پلیمری‌) و سلولزی‌ گذاشته‌ شود وروی‌ ردیف‌ اول‌ از بالشتک‌ یانوارهای‌ سلولزی‌ بهره‌گیری‌ شود.
جابجایی‌ و ترابری‌ انار
جابجایی‌ و ترابری‌ انار باید به‌ آرامی‌ انجام‌ گیرد تا از آسیب‌ و ضربه‌ دیدن‌ آن‌ جلوگیری‌ شود. بهتر است‌ بسته‌های‌ انار در همان‌ روز برداشت‌ به‌ تندی‌ به‌ سردخانه برده‌ شود. اگر ترابری‌ انار به‌ سردخانه در همان‌ روز برداشت‌ انجام‌ نگیرد ولی‌ امکان‌ خنک‌ کردن‌ وخنک‌ نگهداشتن‌ آن‌ در محل‌ برداشت‌ موجود باشد باید از این‌ امکان‌ها برای‌ خنک‌ کردن‌ میوه‌ پیش‌از ترابری‌ به‌ سردخانه بهره‌گیری‌ کرد. اگر ترابری‌ فوری‌ انار به‌ سردخانه انجام‌ نگیرد و امکان‌ هایی‌ هم‌ برای‌ خنک‌ کردن‌ آن‌ دردسترس‌ نباشد باید بسته‌های‌ میوه‌ را در زیرزمین‌ یاجای‌ بام‌ دار و زیر سایبان‌ نگهداری‌ و هر چه‌ زودترآن‌ها را به‌ سردخانه برد. بهره‌گیری‌ از کامیون‌های‌ یخچال‌ دار برای‌ ترابری‌ انار به‌ سردخانه به‌ ویژه‌ اگر راه‌ درازباشد سفارش‌ می‌شود.
نگهداری‌
نگهداری‌ انار در سردخانه بر پایه‌های‌ زیر استوار است‌:
بهره‌گیری‌ از دمای‌ کم‌ برای‌:

 • • کم‌ کردن‌ انرژی‌ گرمایی‌ با خاستگاه‌ زیستی‌ میوه‌
 • • کم‌ کردن‌ بالندگی‌ میکروارگانیسم‌های‌ فاسد کننده‌ و جلوگیری‌ از خراب‌ شدن‌ میوه‌
 • • جلوگیری‌ از دگرگونیهای‌ تند چونی‌ و چندی‌ میوه‌ با خاستگاه‌ پرکاری‌ بیوشیمیائی‌ میوه‌تعیین‌ دمای‌ بهینه‌ برای‌ نگهداری‌ انار به‌ عامل‌های‌ گوناگونی‌ مانند: رقم‌، ماندگاری‌، نقطه‌ یخ‌ زدگی‌ وحساسیت‌ به‌ سرمازدگی‌ بستگی‌ دارد. 
 • • بهره‌گیری‌ از دمه‌ بالا برای‌ کاهش‌ بخار شدن‌ آب‌ میوه‌ و پاسداری‌ از شادابی‌ و آبداری‌آن‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ دمه‌ بهینه‌ در هوای‌ سردخانه، دامنه‌ دمه‌ نسبی‌۸۰-۷۰ درصد پیشنهاد می‌گردد.

گردش‌ هوا
از آنجا که‌ پیرامون‌ انار در پی‌ بخار شدن‌ آب‌ از پوست‌ میوه‌ تا آنجا افزایش‌ می‌یابد که‌ فشار بخار آن‌ بافشار بخار آب‌ موجود در بین‌ سلولهای‌ پوست‌ میوه‌ برابر شود. بنابراین‌ برای‌ کاهش‌ بخار شدن‌ آب‌میوه‌ از یک‌ سو و نابهینه‌ کردن‌ شرایط‌ برای‌ پرکاری‌ میکروب‌های‌ فاسد کننده‌ (کپک‌ و مخمر) از سوی‌دیگر می‌توان‌ از بادزن‌ هایی‌ با دور قابل‌ کنترل‌ در تبخیر کننده‌ بهره‌گیری‌ کرد تا به‌ گردش‌ هوای ‌بهینه‌ای‌ دست‌ یافت‌ جابجایی‌ هوا ۴۰ بار در ساعت‌ سفارش‌ می‌شود.
پیش‌ سرد کردن‌

چنانچه‌ دمای‌ انار را در باغ‌ کاهش‌ نداده‌ باشند، به‌ محض‌ رسیدن‌ آن‌ به‌ سردخانه، باید دمای‌ میوه‌ را تا c۱۰+ پایین‌ آورد. این‌ کار می‌تواند پیش‌ از جور کردن‌ یادر هنگام‌ جور کردن‌، درجه‌ بندی‌ و بسته‌ بندی‌ انجام‌ گیرد.
چونی‌ انار
برای‌ دستیابی‌ به‌ بیشترین‌ ماندگاری‌ باید تنها میوه‌ هایی‌ را در سالن نگهداری سردخانه بارچینی‌ کردکه‌ از چونی‌ بهینه‌ مانند: سالم‌ و رسیده‌ بودن‌ برخوردار باشند. 
گندزدایی‌
برای‌ دستیابی‌ به‌ ماندگاری‌ بهینه‌ سفارش‌ می‌شود انار را با یکی‌ از روش‌های‌ زیر برای‌ نابودی‌ کرم‌گلوگاه‌ (احتمالی‌ موجود در برخی‌ از انارهای‌ به‌ ظاهر سالم‌) ونیز جلوگیری‌ از بالندگی‌میکروارگانیسم‌های‌ فاسد کننده‌ تیمار کرد:
تیمار فیزیکی‌

 • افزایش‌ دی‌ اکسید کربن
 • تابش‌ پرتوهای‌ یونیزه‌ (با دید مراجع‌ دارای‌ صلاحیت)
 • بهره‌گیری‌ از آب‌ گرم‌ C۰۵۰ به‌ مدت‌ ۶۰ ثانیه‌
 • بهره‌گیری‌ از پوشش‌های‌ سرشتی‌ پذیرفتنی‌ (مجاز) وغوطه‌ ور کردن‌ انار در آن‌
 • بهره‌گیری‌ از فشار باد به‌ اندازه‌ (۸-۶) اتمسفر

تیمار شیمیائی‌
چنانچه‌ تیمار فیزیکی‌ انار به‌ هر دلیلی‌ انجام‌ نشود، می‌توان‌ از آفت‌ کش‌های‌ سفارش‌ شده‌ از سوی‌مراجع‌ دارای‌ صلاحیت‌ (سازمان‌ حفط‌ نباتات‌) برای‌ تیمار شیمیائی‌ بهره‌گیری‌ کرد.
بارچینی‌
بارچینی‌ انار در سالن‌ نگهداری‌ سردخانه‌ باید بگونه‌ای‌ باشد که‌ هوای‌ سرد به‌ آسانی‌ به‌ تمام‌ فرآورده‌برسد
پایش‌ (کنترل‌) انار در هنگام‌ نگهداری‌
از آنجا که‌ در هنگام‌ نگهداری‌ انار در سردخانه عارضه‌ هایی‌ ممکن‌ است‌ پدیدار شود که‌ اگر به‌ هنگام‌ شناسائی‌ و چاره‌‌جوئی‌ نشود زیان‌ فراوانی‌ روی‌ می‌دهد. بنابراین‌ بایسته‌ است‌ که‌ هر ۵ تا ۱۰ روزیکبار از انارهای‌ موجود در سالن‌ نگهداری‌ نمونه‌ برداری‌ و نمونه‌ها را بررسی‌ کرده‌ و اگر عارضه‌ای‌دیده‌ شود از گسترش‌ آن‌ جلوگیری‌ و یا به‌ بازار مصرف‌ عرضه‌ نمود.
عارضه‌ هایی‌ که‌ ممکن‌ است‌ در هنگام‌ نگهداری‌ انار در سردخانه پدید آید عباتند از:

 • سوختگی‌ پوست‌
 • خشک‌ شدن‌ پوست‌ و حبه‌
 • دگرگونی‌ رنگ‌ پوست‌ و حبه‌
 • بیماریهای‌ قارچی‌ مانند پوسیدگی‌ و ترشیدگی‌
 • سرمازدگی‌
 • یخ‌ زدگی‌

نمونه‌ برداری‌
نمونه‌ برداری‌ از انار باید روی‌ هربسته‌ بگونه‌ جدا انجام‌ گردد.
روشهای‌ آزمون‌
آزمون‌ رنگ‌: 
با نگاه‌ کردن‌ به‌ انارهای‌ هر بسته‌ درباره‌ رنگ‌ پوست‌ آن‌ داوری‌ کنید.
آزمون‌ بو: انارهای‌ هر بسته‌ را بوئیده‌ و بودن‌ یا نبودن‌ بوی‌ بیگانه‌ را در آن‌ تشخیص‌ دهید.
آزمون‌ مزه‌، تازگی‌ و رسیده‌ بودن‌: کمینه‌ سه‌ بار و هر بار شماری‌ از انار‌ها را به‌ گونه‌ پیش‌ آمدی‌ از هر بسته‌ برداشته‌ و بخشی‌ از حبه‌های‌آن‌ را جویده‌ و درباره‌ سرشتی‌ بودن‌ مزه‌، تازگی‌ و رسیده‌ بودن‌ آن‌ داوری‌ کنید.
آزمون‌ پاکی‌: انارهای‌ هر بسته‌ را برداشته‌ و آن‌ رااز دید پاکی‌ یا داشتن‌ چیزهای‌ بیگانه‌ بررسی‌ کرده‌ و داوری‌ کنید.
آزمون‌ سوختگی‌، خراشیدگی‌، ترک‌ خوردگی‌، سوراخ‌ شدگی‌، لهیدگی‌، نارسی‌، بدشکلی‌ وناهمگونی‌
همه‌ انارهای‌ هر بسته‌ را از دید داشتن‌ آزمون‌ سوختگی‌، خراشیدگی‌، ترک‌ خوردگی‌، سوراخ‌شدگی‌، لهیدگی‌، نارسی‌، بدشکلی‌ و ناهمگونی‌ بررسی‌ و درباره‌ آن‌ داوری‌ کنید.
آزمون‌ سرمازدگی‌ و یخ‌ زدگی‌: همه‌ انارهای‌ هر بسته‌ را از دید داشتن‌ نشانه‌ های‌ سرمازدگی‌ و یخ‌ زدگی‌ بررسی‌ و درباره‌ آن‌ داوری‌کنید.
آزمون‌ آفت‌ زدگی‌ و آسیب‌ برخاسته‌ از بیماری‌های‌ گیاهی‌: همه‌ انارهای‌ هر بسته‌ را از دید آفت‌ زدگی‌ و آسیب‌ برخاسته‌ از بیماری‌های‌ گیاهی‌ بررسی‌ و درباره‌ آن‌داوری‌ کنید.
آزمون‌ داشتن‌ کرم‌ گلوگاه‌: همه‌ انارهای‌ هر بسته‌ را از دید داشتن‌ کرم‌ گلوگاه‌ با بهره‌گیری‌ از دستگاه‌ باد تفنگی‌ شکل‌، بادی‌ بافشار۸-۶ اتمسفر درگلوگاه‌ انار وارد کرده‌ بررسی‌ کنید، چنانچه‌ انار آلوده‌ به‌ این‌ آفت‌ باشد، براثر فشار باد، در آغاز انار افزایش‌ گنج‌ (حجم‌) پیدا کرده‌ و سپس‌ می‌ترکد. در غیر این‌ صورت‌ اگر باد درون‌ انارنتواند رخنه‌ کند، انار سالم‌ بوده‌ ودارای‌ کرم‌ گلوگاه‌ نمی‌باشد.
آزمون‌ اندازه‌گیری‌ چیزهای‌ جامد محلول‌ در آب‌
آزمون‌ اندازه‌گیری‌ اسیدیته‌

باید توجه‌ داشت‌ که‌ شرایط‌ اقلیمی‌ منطقه‌ کاشت‌ و رعایت‌ نکات‌ به‌ زراعی‌ مانند: برگردان‌ خاک‌، هرس‌ درست‌،کود ،آبیاری‌ به‌ هنگام‌ و مبارزه‌ با آفت‌ها و بیماری‌ها و جز آن‌ در زمان‌ بالندگی‌ درخت‌ انار در چونی‌ و مدت‌ نگهداری‌رقم‌های‌ ماندگار این‌ میوه‌ در سردخانه‌ اثر فراوانی‌ دارد. انار از جمله‌ میوه‌ هایی‌ است‌ که‌ از الگوی‌ تنفسی‌ نافرازگر اNonclimacteric پیروی‌ می‌کند و پس‌ از برداشت ‌نمی‌رسد و در زمان‌ رسیدن‌ هیچ‌ گونه‌ افزایشی‌ در میزان‌ تنفس‌ و تولید اتیلن‌ نشان‌ نمی‌دهد لذا باید پیش‌ از برداشت‌ به‌ مرحله‌ بالندگی‌ بسنده‌ برسد.
نظرات ثبت شده:

ناصرنور ، Sunday, September 10, 2017 -10:10:01 AM
خیلی خوب بود.