2032 ثبت نظرات

دعوت ازسردخانه داران محترم درخصوص سیستماتیک شدن سردخانه

9 ماه قبل

دعوت ازسردخانه داران محترم درخصوص سیستماتیک شدن سردخانه بدینوسیله از کلیه سردخانه داران محترم در خصوص نصب و راه اندازی نرم افزار سردخانه داده پردازش نوین سپهر . دعوت به عمل می آید . شماره تماس : 02166376090

نظرات ثبت شده: