1926 ثبت نظرات

معرفی نرم افزار سردخانه و شرکت سردخانه گیلان پارس

9 ماه قبل

معرفی نرم افزار سردخانه و شرکت سردخانه گیلان پارس
نرم افزار انبار و حسابداری سردخانه داده پردازش در بسیاری از سردخانه های ایران در حال فعالیت می باشد .

نظرات ثبت شده: