داده پردازش نوین سپهر

1212 ثبت نظرات

آموزش مفاهیم نرم‌افزار انبار - قسمت دوم

در این آموزش سعی کرده‌ام مفاهیم پایه‌ای نرم‌افزارهای انبار مصرف را به صورت کامل توضیح دهم .

نظرات ثبت شده: