13432 ثبت نظرات

دعوت ازسردخانه داران محترم درخصوص سیستماتیک شدن سردخانه

یک سال قبل

دعوت ازسردخانه داران محترم درخصوص سیستماتیک شدن سردخانه بدینوسیله از کلیه سردخانه داران محترم در خصوص نصب و راه اندازی نرم افزار سردخانه داده پردازش نوین سپهر . دعوت به عمل می آید . شماره تماس : 02166376090

محصولات مرتبط