داده پردازش نوین سپهر

ثبت نظرات

ایجاد سال مالی در نرم افزار حسابداری داده پردازش


ایجاد سال مالی در نرم افزار حسابداری
جهت ایجاد سال مالی برای نرم افزار حسابداری مالی ، ابتدا وارد سیستم مرکز شوید . پس از آن از منوی برنامه ها به زیر منوی پایگاه داده می رویم و با کلیک بر روی این زیر منو لیستی از پایگاه های داده موجود نمایان می شود ....
ادامه توضیحات در فایل صوتی ارائه شده می باشد .