مقاله ها

بازیابی اطلاعات در سیستم های داده پردازش (داده سامان سابق)

بازیابی اطلاعات در سیستم های داده پردازش (داده سامان سابق)

بازیابی اطلاعات و استقرار نرم افزارها در داده پردازش نوین سپهر (داده سامان سابق) ...
ادامه مطلب...

نصب نرم افزارهای داده پردازش نوین سپهر (داده سامان)

نصب نرم افزارهای داده پردازش نوین سپهر (داده سامان)

نصب نسحه کلاینت و سرور نرم افزارهای داده پردازش نوین سپهر با مراجعه به جزئیات این مقاله و با توجه به فایل ضبط شده می توانید نسخه کلاینت و سرور نرم افزار ها را نصب نمایید .
ادامه مطلب...