داده پردازش نوین سپهر

یکی از ساده ترین روشهای هکرها و ویروس نویسان، استفاده از پست الکترونیکی یا ایمیل برای به خطر انداختن امنیت کاربران است. این روش هر اندازه که ساده صورت میگیرد به همان سادگی نیز قابل تشخیص است. چرا که تنها با متون خاص شما را ترقیب به دریافت فایل الصاقی یا کلیک روی یک لینک می‌کنند.

129 0 ثبت نظرات

هشدار، اتچمنت آلوده در میل باکس یاهو

هشدار، اتچمنت آلوده در میل باکس یاهو
یکی از ساده ترین روشهای هکرها و ویروس نویسان، استفاده از پست الکترونیکی یا ایمیل برای به خطر انداختن امنیت کاربران است. این روش هر اندازه که ساده صورت میگیرد به همان سادگی نیز قابل تشخیص است. چرا که تنها با متون خاص شما را ترقیب به دریافت فایل الصاقی یا کلیک روی یک لینک می‌کنند.
اگر ایمیلی در میل باکس خود عنوان Your e-mail will expire soon! (LAST WARNING) مشاهده کردید، به هیچ عنوان فایل html پیوست آن را باز نکنید، و از ارسال آن برای دیگران بپرهیزید، فایل پیوست این ایمیل ویروس می‌باشد.